Hugo Sigal straalt als relnicht in Elckerlyc, maar Nicole mist geen enkele repetitie of voorstelling: “Ik doe niets zonder haar”
23 sep 2022
Antwerpen - Hugo Sigal die als een heuse relnicht probeert om Luc Caals en Dirk Van Vooren elegante danspasjes aan te leren: Nicole is niet de enige die schaterlacht bij dat hilarische beeld. Ook nadat vorig jaar dementie bij haar werd vastgesteld, vergezelt ze Hugo bij elke repetitie én voorstelling van de nieuwe komedie Het spook van de operette. -Guy Van Vliet
Het Spook van de Operette: de repetities én het aftellen zijn begonnen
7 sep 2022
Deze week gingen de repetities van onze allereerste productie van start: ‘Het Spook van de Operette. Het enthousiasme bij castleden Luc Caals, Dirk Van Vooren, Hugo Sigal, Celien Hermans, Dirk Lavrysen, Martine de Jager, Maarten Bosmans en Bert Cosemans is groot en regisseur Manu Jacobs zag dat de sfeer goed zat.