Welkom thuis #samentegencorona

Banner_Einde CST + MONDMASKER

Welkom thuis, eindelijk terug samen in Theater Elckerlyc! 

De veiligheid en gezondheid van ons publiek, onze crew, onze artiesten en onze medewerkers zijn onze absolute prioriteit.

Voor de voorstelling:
 • Alle voorstellingen in Theater Elckerlyc zullen terug toegankelijk zijn zonder het Covid Safe Ticket + Mondmasker. Op deze pagina kan u hierover meer informatie terugvinden.
 • Het ventilatiesysteem in de zaal zorgt ervoor dat er continu verse buitenlucht binnenkomt.
 • Voel je je ziek? Of heb je symptomen die op het coronavirus kunnen wijzen? Blijf dan alsjeblieft thuis.
 • Bestel je tickets zoveel mogelijk digitaal via onze website.
 • Bestellen kan zoals steeds op www.elckerlyc.be of via 070/691.002 (Max €0,30/min. Bereikbaar van dinsdag tot vrijdag tussen 10u00 - 12u30 en 14u00 - 17u00.
 • Tickets zijn niet terugbetaalbaar.
 • Er werden veel tickets omgeboekt. Controleer de datum en het uur van jouw tickets.
 • Je nieuwe tickets voor de omgeboekte voorstellingen ontvang je minstens één week voor aanvang van de voorstelling. Indien je je nieuwe tickets nog niet hebt ontvangen kan je deze steeds aanvragen via info@ticketbalie.be
 • Het is mogelijk om je ticket om te boeken naar een andere datum, en dit tot één week voor aanvang van de voorstelling. Contacteer hiervoor info@ticketbalie.be.
 • Enkele dagen voor de voorstelling ontvang je een mail met instructies en verdere informatie voor een vlot en veilig bezoek aan ons theater.
 • Kom op tijd naar het theater. Het verkeer kan soms druk zijn en het duurt iets langer om iedereen zijn of haar plaats in de zaal toe te wijzen. Vanaf 1 uur voor de voorstelling gaan de deuren van het theater open.
Coronabarometer:

Code GEEL vanaf 7 maart 2022

Vanaf 7 maart schakelt de coronabarometer naar code geel. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Zo verdwijnt onder meer het Covid Safe Ticket in de horeca en vervallen beperkingen voor evenementen. Ook de epidemische noodsituatie en de federale fase van het nationaal noodplan worden na twee jaar afgeblazen.

De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en moet aan de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid geven, de beslissingen van het Overlegcomité structureren en meer transparant maken.

Code geel, oranje en rood
De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

-    Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle.  
-    Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren. 
-    Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem.

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

Betrokken sectoren
De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Voor het bepalen van maatregelen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen activiteiten  die binnen/buiten plaatsvinden en die niet-dynamisch/dynamisch zijn. Andere sectoren kunnen eventueel naderhand worden toegevoegd. Onderwijs en sociale contacten zullen niet opgenomen worden.

Mondmasker aanbevolen, verplicht in zorginstellingen en op openbaar vervoer

 • Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
 • Het gebruik van een FFP2-mondmasker blijft aangeraden voor kwetsbare personen.

Covid Safe Ticket

 • Het gebruik van het Covid Safe Ticket, onder meer in de horeca en bij evenementen, vervalt.
Info over het Covid Safe Ticket + (CST+):

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het ticket gaf toegang tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca.

 Het Covid Safe Ticket + Mondmasker wordt niet meer verplicht voor:

 • publieke evenementen
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Anders dan het Europese coronacertificaat, dat reizen binnen de EU regelt, is het Covid Safe Ticket specifiek bedoeld om toegang te krijgen tot evenementen zonder dat je een mondmasker moet dragen en 1,5 meter afstand moet houden. Het CST is alleen geldig in België. 

Het Covid Safe Ticket is identiek aan het Europees Coronacertificaat. Indien je reeds beschikt over dit certificaat, hoef je dus geen bijkomend document aan te vragen.

Op technisch vlak zijn het Covid Safe Ticket en het Europees coronacertificaat identiek. Beide werken met een QR-code, die automatisch op je smartphone verschijnt via de CovidSafeBE-app.

Iedereen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2009) kan een CST aanvragen. Kinderen jonger dan 12 mogen zonder bijkomende controle het evenement betreden.

Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties:

 • je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt;
 • je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;
 • je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen.

Geldigheid vaccinatiecertificaat vanaf 1 maart 2022

Een herhalingsdosis (booster) is een belangrijke bescherming tegen het virus. Daarom beslist het Overlegcomité om vanaf 1 maart de geldigheid van het vaccinatiecertificaat in het Covid Safe Ticket terug te brengen van 270 dagen naar 150 dagen. De geldigheidsduur van de herhalingsdosis is niet beperkt in de tijd. 

Dat betekent dat wie zich voor 1 oktober liet vaccineren met één dosis (enkel Janssen) of twee dosissen (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford) voor 1 maart een boostershot moet gehad hebben. Anders vervalt de geldigheid van het vaccinatiecertificaat.

Ook de geldigheidsduur van het herstelcertificaat wordt op 150 dagen gebracht. 

Deze wijzigingen gelden enkel voor +18-jarigen.

! Theater Elckerlyc voorziet zelf geen testen voor het publiek.

Het CST gebruikt dezelfde QR-code als het Europees coronacertificaat. Deze codes zijn identiek. Er is dus geen aparte aanvraagmethode of -prodecure voor het CST. Indien je reeds beschikt over dit certificaat, hoef je dus geen bijkomend document aan te vragen.

 • Het CST/certificaat is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals Mijn Burgerprofielmijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heb je ofwel jouw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).
 • Personen zonder Belgische eID maar met BIS-nummer kunnen ook hun digitale sleutels activeren en aanmelden. Ook aanmelden via eIDAS (nieuwe Europese aanmeldmethode) is mogelijk voor personen zonder Belgische eID waarvan het thuisland aangesloten is bij eIDAS (momenteel gaat het over Tsjechië, Duitsland, Estland, Spanje, Kroatië, Italië, Luxemburg, Letland, Portugal en Slowakije).
 • Het CST/certificaat voor vaccinatie kun je op vraag per post toegestuurd krijgen. Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. Je contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd:
  • Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen) (internationale oproepen: +32 78 78 78 50). Alle types certificaten kunnen door de Helpdesk ook verstuurd worden naar jouw eBox, deze moet dan wel geactiveerd zijn.
  • Brussel: 02 214 19 19 (9 u. tot 17.30 u. op weekdagen en van 10-17.30 u. in het weekend)
  • Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032 (9 u. tot 17 u. op weekdagen)
  • Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93 (9 u. tot 19 u. van maandag tot zaterdag)
 • Nederlandse bezoekers downloaden de CoronaCheck-app.
 • Alle overige niet-Belgen moeten het Europese Digitale Groene Certificaat kunnen voorleggen.

De CovidSafeBE-app kan je downloaden via:

App Store Google Play

Beschikt je niet over een smartphone?

 • Het CST/certificaat voor vaccinatie kun je op vraag per post toegestuurd krijgen. Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. Je contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd:
  • Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen) (internationale oproepen: +32 78 78 78 50). Alle types certificaten kunnen door de Helpdesk ook verstuurd worden naar jouw eBox, deze moet dan wel geactiveerd zijn.

Het CST is persoonlijk: de organisator moet ook de identiteit van de eigenaar controleren. De controles van het CST en de identiteit moeten gebeuren door:

 • de personen die instaan voor de toegangscontrole van het evenement. Dat kunnen ook stewards zijn voor zover ze instaan voor de toegangscontrole;
 • het personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

Bij het scannen van jouw certificaat moet je ook een identiteitsdocument kunnen voorleggen ter controle dat het certificaat dat je toont van jou persoonlijk is. Dat moet een identiteitsdocument met biometrische gegevens zijn. Een rijbewijs mag dus ook.

Bij het scannen van jouw CST op een evenement worden geen gezondheidsgegevens gedeeld met de organisator of bewakingsfirma. Zij krijgen enkel jouw naam, voornaam en geboortedatum te zien, en of het certificaat voldoet aan de vereisten om binnen te mogen (bv. of het nog geldig is).

Het CST is gratis. 

Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro als je ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling.

Kinderen, jongeren en volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren kunnen tijdens de maanden juli, augustus en september 2 keer gratis getest worden. Je kunt hiervoor gratis PCR-testcodes aanvragen.

Artikel 1, § 2 van het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, bepaalt dat de houder van het toegangsbewijs het recht op terugbetaling heeft, wanneer hij het bewijs levert dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum.

De consument kan niet louter stellen dat de nieuwe datum hem niet past; dat hij niet vrij is op de nieuw voorgestelde datum. Het bewijs mag met alle middelen worden geleverd. Er zijn geen specifieke vormvereisten. Bijgevolg kan van de tickethouder geen specifiek document worden gevraagd. Niettemin moet het document dat de tickethouder desgevallend verstrekt wel degelijk een element van bewijs vormen.

De bewijsmiddelen kunnen niet worden beperkt door de organisator. Enkel bewijs waarmee de consument aantoont dat hij om redenen buiten zijn wil om niet aanwezig kan zijn op de datum waarop de nieuwe activiteit met dezelfde essentiële kenmerken zal doorgaan, moeten door de organisator worden aanvaard: vanwege beroepsredenen of omwille van andere omstandigheden die reeds waren vastgelegd voordat de organisator de datum van het vervangende evenement had meegedeeld, die maken dat de consument niet aanwezig kan zijn op het moment dat de vervangende activiteit doorgaat en hij daarvan het bewijs kan leveren (bv. attest van de werkgever, attest van de onderwijsinstelling, doktersattest, reservatiegegevens van een reeds geplande reis, enzovoort), dan moet de organisator dat bewijs aanvaarden.

‘Het bewijs verhinderd te zijn’ slaat in feite op reeds eerder vastgelegde afspraken/verplichtingen van de consumenten die niet zonder meer kunnen worden verplaatst o.w.v. factoren waarop hij zelf weinig tot geen impact heeft – bv. de werkgever/de onderwijsinstelling/een reeds geboekte reis/een huwelijk/.. . Het ligt dan ook in lijn met deze interpretatie om te stellen dat, mits er voldoende opties worden geboden voor de consument – vaccinatiebewijs/bewijs van immuniteit/negatieve PCR-test – dit allicht niet in aanmerking zal komen als ‘bewijs verhinderd te zijn’ in de zin van het artikel 1, § 2 MB Evenementen.

Vermits het Covid Safe Ticket, dat is gebaseerd op het EU-COVID-certificaat, enkel wordt afgeleverd indien de aanvrager daarvan kan aantonen dat hij ofwel is gevaccineerd, ofwel recent werd getest (in geval van een PCR-test dag van de test + 2 dagen of, in geval van een antigeentest dag van de test +  1 dag), ofwel zich bevindt binnen de termijn van zes maanden een covid-19-infectie, lijkt het dat er voldoende opties zijn die maken dat tickethouders toch het evenement kunnen bijwonen, ook al waren zijn op het moment van de aankoop van het ticket niet op de hoogte van de vereiste om te beschikken over een Covid Safe Ticket. Er zijn immers voldoende opties die ertoe kunnen leiden dat tickethouders een Covid Safe Ticket kunnen bekomen en aldus invulling kunnen geven aan de bijkomende toegangsvoorwaarde tot het evenement.

Het voorgaande is een interpretatie die geldt onder voorbehoud van het soevereine oordeel van de hoven en rechtbanken.

Voor verdere vragen kan u iedere werkdag tussen 9u en 17u terecht op ons contactcenter op het nummer 0800/120.33.

Met vriendelijke groeten,
Contact Center
Directie Communicatie

    +32 (0)800 120 33

    Vooruitgangstraat 50 – 1210 Brussel

Voor meer informatie over het Covid Safe Ticket:

Heb je nog vragen over de certificaten of applicaties? Neem contact op met de helpdesk Covid vaccinaties en certificaten: 078 78 78 50.

Tijdens de voorstelling:

Mondmasker

Mondmasker aanbevolen, verplicht in zorginstellingen en op openbaar vervoer

 • Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
 • Het gebruik van een FFP2-mondmasker blijft aangeraden voor kwetsbare personen.

Ontsmet je handenOntsmet je handen bij het binnengaan van het theater. Aan elke ingang worden er uitgebreide ontsmettingsmogelijkheden voorzien.

Tussen de voorstellingen wordt de volledige zaal en foyer grondig ontsmet.

De foyer van het theater is ingericht als circulatiezone, zo is er voldoende ruimte om je te verplaatsen richting de bar, vestiaire, toiletten of naar buiten.

In de foyer kan er terug drank genuttigd worden aan de oorspronkelijke tafeltjes.

De vestiaire is geopend. Per stuk vragen we € 1.

De mogelijkheden tot het bestellen van drank en snacks zal mogelijk zijn aan de bar, de shop en enkele plaatsen in de theaterzaal. 

Betalen is nog steeds met jetons of met bancontact. Jetons kunnen aangekocht worden aan de jetonautomaten in de foyer met bancontact. Theater Elckerlyc aanvaard geen cash geld meer.

De toiletten blijven toegankelijk tijdens uw bezoek in het theater. 

Om de toiletten veilig te bereiken volgt u de signalisatie in het gebouw.

Na het gebruik van het toiletbezoek is het verplicht uw handen te wassen met water en voldoende zeep.

De kassa blijft geopend indien zich problemen voordoen met uw tickets. Ook de VIP vouchers moeten nog steeds aan de kassa worden afgehaald.

We raden aan om zoveel mogelijk de tickets online te bestellen en ons telefonisch of via e-mail te contacteren. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat er zich geen opstopping voordoet aan de kassa.

Na de voorstelling:

We hopen dat je hebt genoten van de voorstelling en horen graag je feedback via info@elckerlyc.be.

Heb je nog vragen?

Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl of bel 0800/14.689.