St. Petersburg Tchaikovsky-ballet presenteert een verhaal van "Romeo and Juliet". Iedereen's favoriete en bekende werk van William Shakespeare verschijnt in frisse, kleurrijke bewerking. Maak je klaar om je te verdiepen in de atmosfeer van de wereld van klassiek Russisch ballet en prachtige muziek geschreven door de grote componist Pyotr Ilyich Tchaikovsky. De actie neemt de toeschouwer mee naar de Italiaanse stad Verona in de XIV eeuw, waaruit het liefdesverhaal van een jongen en een meisje terug te vinden is. Door een speling van hun lot is hun liefde onmogelijk vanwege hun families, de Montagues en Capulets, die elkaars vijanden zijn. Tegen alle kansen in, ontmoet Romeo de charmante Juliet tijdens het bal in het Capulethuis. Hij wordt verliefd en vanaf dat moment kan hij zijn leven zonder haar niet meer voorstellen. Romeo's gevoelens worden beantwoord, dus in de schemerende nacht belooft het geliefde paar hun liefde en trouw aan elkaar. Het dispuut, die tussen de 2 families al jaren heerst, scheidt echter de geliefden. Alleen hun onschuldige offer kan hun families nog verzoenen. Romeo en Juliet leven in de harten van iedereen, evenals hun onsterfelijke liefde! 

ENGLISH SUMMARY: 

St. Petersburg Tchaikovsky-ballet presents a story of "Romeo and Juliet". Everybody’s favourite and well-known work of William Shakespeare will appear in a different light and play out in fresh colours. Get ready to immerse yourself in the atmosphere of the world of classical Russian ballet and splendid music written by the great composer Pyotr Ilyich Tchaikovsky.  The action takes the spectator to the XIV century and into the Italian city of Verona, from where the love story of a young boy and a girl can be traced back. By a twist of fate their union is impossible, because of their families which are Montagues and Capulet who are at feud with each other. Against the odds, during the ball in the Capulet house Romeo comes across charming Juliet, he falls in love and from that moment he can no longer imagine his life without her. Romeo’s feelings are mutual, so under cover of night the loving couple claims their love and allegiance to each other. However, the feud, nurtured over the years, separates the beloved ones so that only their innocent sacrifice is able to reconcile their families. Romeo and Juliet live in the hearts of everyone, as well as their undying love! 
Foto's

Video's